درویشی تهی‌‌ دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد . چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره‌ای به او کرد . کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند .

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 22 مهر 1394
Translate »