يكي از تمرينات بسيار كارآمد در زمينه حرفه اي شدن در چاپ و تشخيص مسائل مختلف آن بررسي و كالبد شكافي يك كار چاپي است. اين تمرين را مي توانيد با داشتن يك لوپ يا ذره بين چاپ با قدرت بزرگنمايي بيش از 8 برابر به خوبي انجام دهيد. در مواردي چنانچه لوپ هاي قوي تري داشته باشيد كارآيي هاي پژوهشي مختلفي به شما مي دهد. در اين خصوص بزرگنمايي 50 برابر را به شما پيشنهاد مي كنيم كه تا حدودي كار ميكروسكوپ را انجام مي دهد. لذت ديدن برخي جزئياتي كه با اين لوپ به شما دست مي دهد ارزش خريدنش را دارد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 1 بهمن 1394
×