14 مهر – روز دامپزشک

دامپزشكی صرفا به معنای درمان یك بیماری در دام نیست، بلکه این رشته نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سلامت جامعه دارد و با فقدان دامپزشكی، بدون شك بخشی از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 12 دی 1397