گرافیک حسی، شاخه ای از طراحی گرافیکی تبلیغاتی است. در این نوع جدید از تبلیغات گرافیکی، گیرنده به جای دیدن اثر، مجبور می شود برای دریافت مفهوم از دست هایش هم استفاده کرده و اثر را لمس کند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 15 آبان 1394