در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 2 دی 1397