27 سپتامبر – روز جهانی جهانگردی

از ديد سازمان ملل، جهانگرد يا گردشگر كسي است كه كشوري غير از كشور محل اقامت خود را مورد بازديد قرار دهد، مشروط بر اين­كه، اين بازديد به منظور احراز هيچ­گونه شغل و كسبي نباشد و حداقل 24 ساعت و حداكثر سه ماه در كشور ميزبان توقف نمايد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 دی 1397
×