30 سپتامبر – روز جهانی مترجم و ترجمه

یک مترجم خوب براساس تعریف یک فرد 2 دوزبانه است. با این حال عکس آن لزوماً صادق نیست یک فرد دوزبانه بدنیا آمده و پرورش یافته هنوز هم به 2 چیز نیاز دارد تا مبدل به یک مترجم گردد. اول مهارت و تجربه لازم برای ترجمه و دوم شناخت از حوزه‌ای که در آن ترجمه خواهد کرد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 دی 1397