هر مانعي، فرصتي است تا وضعيت‌مان را بهبود بخشيم.

در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را که در یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه‌ای قایم شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر بر می‌دارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 مهر 1394
×