کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.
سوسک ها سریعترین جانوران ۶ پا می باشند با سرعت یک متر در ثانیه.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 20 مهر 1400
×