روز ملی گل و گیاه

خرداد ماه برای دوست داران محیط زیست رنگی متفاوت دارد.اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی ، 15خرداد روز جهانی محیط زیست، 25 خرداد روز گل و 27 خرداد روز جهانی بیابان زدایی است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آذر 1397
×