8 سپتامبر – روز جهانی باسوادی

گرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده است و فردی برای آن که با سواد تلقی شود لاجرم باید مهارتهای دیگری مانند کار با رایانه و آشنایی با یک زبان خارجی را در چنته داشته باشد اما هنوز با معیارهای قدیمی با سواد بودن یعنی داشتن توانایی خواندن و نوشتن.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 5 دی 1397
×