روز جهانی زمین پاک

همه ساله در جهان در روز دوم اردیبهشت ماه (۲۲ آوریل) مراسمی در گوشه و کنار جهان با نام “زمین پاک” برگزار میشود .

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 25 آذر 1397
×