روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

روز جهانی موزه – گسترش موزه های دنیا و همكاری همه جانبه ی علمی ، فرهنگی و صنعتی، در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است كه دارای خطوط اساسی همكاری مشترك و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد .

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 آذر 1397
×