راهکارهای تبلیغات و بازاریابی درمانگاه و بیمارستان ها

درمانگاه موسسه‌ای مستقل است که به درمان بیماران می‌پردازد ولی برخلاف بیمارستان بیماران را بستری نمی‌کند .معمولا بیمارستان وسیع تر از درمانگاه است ، امکان بستری شدن بیماران را فراهم میکند .

  • اپراتور شماره 2 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 اردیبهشت 1403
×