ته لنجی چیست ؟

ته لنجی یک معافیت گمرکی برای ملوانان هست. ملوان کشتی همراه خود می‌تواند مقداری اجناس را وارد کند که نیاز به ثبت سفارش و تشریفات واردات ندارد که معمولا ملوانان مواد غذایی و لوکس خوراکی را همراه خود به بندر وارد میکنند ته لنجی به کالای وارداتی مخصوص ملوان گفته می‌شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 18 اسفند 1402
×