متولدین سال نهنگ ( اژدها )

متولدین سال نهنگ ( اژدها ) را بیشتر بشناسید و با خصوصیات اخلاقی و علایق آن ها آشنا شوید .متولدین سال های نهنگ ( اژدها ) : 1307 , 1319 , 1331 , 1343 , 1355 , 1367 , 1379 , 1391 , 1403 , 1415 ,1427 , 1439

  • اپراتور شماره 2 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 فروردین 1403
×