تبلیغات محیطی و انواع آن

تبلیغات محیطی از اولین و قدیمی ترین روش های تبلیغات است و شامل تمامی عناصر تبلیغاتی است که در معابر و مکان های عمومی نصب شده و در معرض دید قرار می گیرد. این نوع تبلیغات از گذشته تا کنون همچنان تاثرگذاری اش را حفظ کرده چراکه مردم در معابر و مکان های عمومی اجبارا با این تبلیغات مواجه شده و آن ها را می بینند. اهمیت تبلیغات محیطی به ویژه در رابطه با معرفی یک محصول تازه نقش بسزایی دارد ، بخصوص در دنیای امروز، نام های تجاری با نصب بیلبوردها و تبلیغات محیطی در فضای بیرون فروشگاه های بزرگ ، نامشان را به مشتریانی که در حال ورود به پروسه خرید هستند یادآور می شوند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 9 اردیبهشت 1398
×