قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید … قرار است ان را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید … ” الهی قمشه ای “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 30 اردیبهشت 1396
جملات بزرگان/الهی قمشه ای

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد , دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد … ” الهی قمشه ای “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 اردیبهشت 1396