امروزه تبلیغات به معنای تحت تأثیر قرار دادن نگرش‌ها و اعمال دیگران برای تحقق یک هدف خاص است. هدف از تبلیغ هر چه باشد کوششی است منظم و برنامه‌ریزی‌شده برای دست‌کاری ادراک و همگرا ساختن افراد و هدایت رفتار افکار عمومی به‌سوی هدف صاحبان تبلیغ. صاحبان تکنولوژی برای ارائه‌ی محصول خود به مخاطب و بالا بردن میزان پذیرش وی، دست به دامن تبلیغات شده و از این ابزار برای کسب موفقیت و سـود بیشتر، به شکل‌ها، رنگ‌ها و فرم‌های مختلف بهره می‌برند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 آبان 1397
Translate »