کد رنگ خاکستری

grayخاکِستَری به هرگونه طیف از رنگ‌های میان سیاه و سفید گفته می‌شود. در کل به رنگ سیاه ، سفید ، و پرده‌های گوناگونِ خاکستریِ میان آن دو ، رنگ‌های خنثی گفته می‌شود.خاکستری نماد عقل است، چون مغز از ماده خاکستری تشکیل شده است.خاکستری نماد بی طرفی و عدم وابستگی است.افرادی که به این رنگ علاقه […]

Translate »