پیامک روز بزرگداشت حافظ

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد
روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک

**********

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 مهر 1394
×