17 ارديبهشت ماه روز اسناد ملي است: روزي که قرار است در آن اهميت حفظ اسناد به مردم و مسئولان يادآوري شود. اينکه در فلان روز در فلان سال ايران و عثماني صلح کردند، زمين هاي قلهک در فلان تاريخ فروخته شد يا جد بزرگ خانواده احمدي کيست همه و همه در اسناد معنا پيدا مي کند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 آذر 1397
Translate »