بسم الله الرحمن الرحیم با توکل بر خدا و با توجه به برنامه ریزی ها و اهداف بلندمدت ، مرکز چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی در راستای نیل به اهداف خود اقدام به جذب نیرو در قسمت های ذیل مینماید. ۱-طراحی و گرافیک : آقا و خانم – مدرک تحصیلی لیسانس گرافیک و شاخه […]