کالین ویلسون که امروز نویسنده ی مشهوری است، وسوسه ی خودکشی را که در شانزده سالگی به او دست داده بود،چنین توصیف می کند:

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 20 مهر 1394