هنگامی که ناسا برنامه ی فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی روبرو شد

 

آنها دریافتند که…….

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 مهر 1394