از نظر موضوعی نشانه (آرم) ها را می توان به گروه هایی مانند نشانه های تجاری و بازرگانی، نشانه های فرهنگی، نشانه های سیاسی و … تقسیم کرد. نشانه ها را از نظر بصری نیز به دو گروه نشانه های تصویری و نشانه های نوشتاری تقسیم می کنند. نشانه های تصویری معمولاً خلاصه شده ی تصویر انسان، حیوان، یا اشیا است. در نشانه های نوشتاری فقط از نوشته و حروف برای طراحی استفاده می شود و قابل تقسیم به دو گروه است: 1- نشانه هایی که با حرف اول نام موضوع یا مؤسسه طراحی شده است و 2- نشانه هایی که طراحی نام کامل موضوع است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 آذر 1394
Translate »
fa_IRPersian