آب سیاه (گلوکوم) دومین عامل نابینایی در سراسر جهان است؛ در حالی‌که اکثر بیماران از شرایط خود اطلاعی ندارند. معاینه دوره‌ای در افرادی که در خانواده سابقه آب سیاه دارند یا به دیابت مبتلا هستند، مهمترین روش کنترل این عارضه است.
به دلیل اهمیت این بیماری، شیوع بالا و احتمال نابینایی مبتلایان به آن، هشتم مارس مصادف با ۱۸ اسفندماه از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی آب سیاه (گلوکوم) نامگذاری شده است تا به این طریق توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف به اعمال روش های پیشگیرانه در این خصوص معطوف شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آبان 1397