• ارسال
  • خبر بده
معرفی کوتاه

پوشه پلاستیکی

پوشه های دکمه دار پلاستیکی یکی از هدایای تبلیغاتی پرکاربرد هستند که برای نگهداری و حفاظت اسناد ، برگه ها و مدارک ما مورد استفاده قرار میگیرند.