• ارسال
  • خبر بده

جاکارتی چوبی

معرفی کوتاه

جاکارتی چوبی

جا کارتی بسیار وسیله ی خوبی برای تبلیغات می باشد زیرا عمر زیادی دارد ونگاه را به روی خود جذب می کند.با چاپ لوگو روی جاکارتی در ذهن مشتریان خود ماندگار شوید.