• ارسال
  • خبر بده

تقویم رومیزی

معرفی کوتاه

تقویم رومیزی

یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم می باشد که در ۲ نوع اختصاصی و غیر اختصاصی در طرح های متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود