هدیه تبلیغاتی می‌تواند از یک نایلون تبلیغاتی نامیده شده تا گرانترین ساعت‌ها و حتی خودرو. بهترین هدیه تبیغاتی هدایایی هستند که بیشتر و بهتر دیده شوند،خودکارها می‌تواند از پر بازدیدترین هدایای تبلیغاتی باشند.

لزوماً بزرگ بودن یا گران بودن یک هدیه تبلیغاتی نمی‌تواند دلیل بر کارآ بودن آن هدیه داشته باشدحتی یک خودکار کوچک می‌تواند در این زمینه مفیدتر باشد.

خودکار

price

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 فروردین 1393
  • 31 بازدید

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   |