مراحل تولید جوهر چاپ

ویژگی رئولوژیکی جوهر : آماده سازی از نظر قوام بر بهره وری و کار چاپ تاثیر دارد . این درجه غلظت به چندین ویژگی طبقه بندی میشود و باید با فشار های چاپ ، سطح بستر ، مورد زیر چاپ و سرعت تا حد ممکن در حد مطلوب تنظیم شود.
این موارد شامل :
ویسکوزیته پویا ( چسبناکی ) که میتوان از آن بعنوان مقاومت درونی نیز نام برد . چسبناکی بیشتر جوهر باعث میشود که کمتر روان شده و به سختی در سطح فیلم انتشار یابد .که واحد محاسبه آن pa/s ( پاسکال بر ثانیه یا میلی پاسکال بر ثانیه است ).
تیکسوتروپی نیز یکی از ویژگی های تغییر چسبندگی جوهر از چسبندگی زیاد به چسبندگی کم است .

رویه یک جوهر ویژگی تقسیم یک فیلم جوهر به مثلا بین دو غلتک را مشخص میکند . رویه های بزرگتر تولید گرمای بیشتر در واحد غلتک جوهر و تمایل بیشتر به فیبریا ذرات برای کشیدن از سطح کاغذ
از سوی دیگر یک سطح بالاتر از رویه باعث بهبود چسبندگی به عناصر تصویری در صفحه چاپ یا روکش میشود.

کوتاهی : مفهوم کوتاهی با قابلیت روان بودن (سیالی بودن ) یک جوهر در زمانیکه نیروی برشی خاصی بروی آن اعمال میشود قابل درک است .نیروی فیزیکی بین ذرات رنگدانه و اجزای چسباننده ملکولی تعیین میکنند که یک جوهر کوتاه است یا بلند. جوهرهای خیلی کوتاه نمیتوانند به راحتی پمپ شوند یا ویژگی سیالی نامناسب در مخزن دارند. به هر حال آنها کمترین تمایل برای چکیدن یا باعث چاپ تیز تر تصاویر و تاری جوهر میشود .

پخت تابشی جوهر (پرتو افکنی UV)

مزایای این جوهرها لزوما :

 • سرعت (1-100متر بر ثانیه ) تا حد ممکن باعث سرعت خشک شدن و پخت جوهر میشود
 • عدم نیاز به حلال ها
 • فاقد خشک کردن در واحد جوهر یا غلتک ها (به همین دلیل کمتر نیاز به تمیز کردن یا پاک کردن واحد جوهر هست)
 • حرارت دهی به بستر به حداقل یا صفر میرسد
 • دارای پایداری مکانیکی و مقاومت شیمیایی

معایب آن عبارتند از :

 • هزینه این جوهرها بیشتر از جوهرهای متداول چاپ است
 • طراحی بخش خشک کن از نظر تکنیکی بالاست
 • تقاضای کنترل به دلایل سلامتی و امنیت آن زیاد است

جوهر UV

( از طریق تابش اشعه ماورا بنفش با طول موج تقریبا 100 تا 300 نانو متر عمل آوری میشوند ) جوهرهای چاپ یو وی ساختاری کاملا متفاوت از جوهرهای چاپ ترکیبی دارند. آنها عمدتا برای چاپ روی مواد غیرجاذب مانند پلاستیک و صفحات فلزی و همچنین مقواهای گرید درجه بالا و برچسبها استفاده میشود. جوهرهای UV برای تمام تکنولوژی های چاپ معمولی و همچنین تکنولوژی چاپ جوهر افشان و جوهر عمل آوری شده از مواد زیر تشکیل شده است : مونومرها ، پلیمرها ، الیگومرها ، رنگدانه ، مواد افزودنی ، ماده ظهور عکس
بنابراین جوهر یو وی از مواد فرار تشکیل شده است ، مونومرها مایعاتی هستند که برای تنظیم فرایند چسبندگی به کار میرود به همراه پلیمرها آنها سیتم چسب را فراهم میکنند.در طول بروز واکنش پلیمر / الیگومر با مونومرها یک پلیمرسه بعدی تشکیل میشود. ماده ظهور عکس در حضور اشعه UV به رادیکالها تجزیه شده و باعث پلیمریزاسیون میشود . این رادیکال ها رادیکالهای بیشتری را در یک واکنش زنجیره ای تولید و با مونومرها با شکل زنجیره ای واکنش میدهد. رنگ و مواد افزودنی بکار رفته در جوهر چاپ یووی تقریبا در سایر جوهرهای چاپ نیز وجود دارد. بطور کلی در هنگام فرایند جوهر یو وی و جلاها باید مراقب بود که قطره های آئروسول ( مه پاش جوهر ) در طول تقسیم جوهر و جلا ایجاد نشود. قطره ها میتواند پرس را لکه دار نموده و به هوای اطراف نفوذ کند.

در میان سایر چیزها مه پاش جوهر به سرعت چاپ ، چسب ، طراحی واحد جوهر و واحد پوشش و دما بستگی دارد.
بخاطر وجود ماده ظهور عکس جوهر یو وی دارای بوی خاصی است که پس از سخت شدن جوهر فروکش میکند. به هرحال بو در تصویر به دام می افتد. سیستم های وابسته به عمل کاتیونی نه فقط به لحاظ بو مطلوب تر از سیستم های رادیکالی هستند بلکه زمان بیشتری هم برای خشک شدنشان مورد نیاز است . این برای جا بهتر است چون تمایل به ترک و شیار در آنها کمتر است.

جوهر EB (عمل آوری از طریق پرتو الکترونی )

با جوهر های EB ماده ظهور عکس میتواند حذف شود چون واکنش پرتو الکترونی مستقیما بر روی چسب های واکنش پذیر تاثیر میگذارد . غلظت بالای جوهر در روی فیلم میتواند پیوند زنجیره ای ایجاد کند چون پرتوهای الکترونی عمیقا نفوذ کرده و تاثیر آن برعمل آوری رنگدانه ها حداقل است

جوهر خاص : فلزی / مروارید گون

این جوهر ها جایگاه ویژه ای را در میان سایر جوهر ها بدست آورده اند چون این جوهر ها با رنگدانه های فلزی رنگدانه های مروارید گون با اثر رنگین کمانی یا رنگدانه های مداخله ای تولید شده اند. این جوهرهای چاپ همچنین با نامهای طلایی ، نقره ای و برنزه بسته به ویژگیهای شبه فلزی آنها خوانده میشود . تکنولوژی بکاررفته در تولید برنزه اندازه ذرات رنگدانه های فلزی باید با تکنولوژی چاپ مربوطه سازگار شود. ضخامت فبلم برای چاپ در افست5/3 برای چاپ گراور 8 تا 9 است یعنی ضخامت جوهر فیلم نسبت به چاپهای عادی بیشتر است. برای تولید رنگدانه های نقره ای آلمینیوم با خلوص 5/99 درصد است. بعد ازذوب در کوره های القایی مایع مذاب توسط جریان بخار تکه تکه میشود. محصول نهایی یک تکه فلز با سطح براق فلزی است این جوهر ها مانند جوهرهای معمولی چاپ افست از طریق جذب و اکسیداسیون خشک میشوند.

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  چاپ بنر در شیراز

آخرین تحولات جوهر طلا یی ونقره ای است که پوشش از طریق یک سیستم تیغه جداره منتقل میشود. (بخش 7-2-1-2)این جوهرها از طریق جذب به سطح بستر و تبخیر آب داخل جوهر خشک میشوند . آنها درخشندگی شفافی نسبت به جوهر چاپهای طلایی و نقره ای معمولی دارند . جوهرهای دارای رنگدانه ها ی مروارید گون اثر براقی در چاپ تصاویر در مقایسه با چاپ براق رنگین کمانی دارند. این رنگدانه ها دارای هسته های میکا هستند که با یک یا چند لایه اکسید فلزی احاطه شده اند.

جوهر چاپ با رنگدانه های فلزی در چاپ گراور و فلکسوگرافیک نیز کاربرد دارد. ساختار این جوهرها با رنگدانههای رنگهای آلی یکسان است. جوهرهای چاپ نقره ای که با هر نسبتی با جوهرهای رنگی ترکیب شده اند به عنوان جوهرهای زنگ زده طبقه بندی میشوند.نتیجه جوهرهای رنگی با جلای فلزی هستند.

جوهر چاپ افست

برای چاپ افست ویسکوزیته بالا (چسبندگی زیاد ) جوهر خمیری دارای ویسکوزیته پویا h=40 -100pa.s) لازم است این جوهرباید طوری تهیه شود که اجزای جوهر در حال پاشیدن یادر مرحله غلتک در واحد و یا در مراحل بعدی مانند صفحه چاپ یا روکش مرکب خشک نشود.علاوه بر این جوهر چاپ در افست معمولی با محلول رطوبت زا وجوهر باید قادر باشد در بخش اصلی محلول رطوبت زا ذخیره شود تا در تماس با صفحه یا مستقیما از طریق واحد رطوبت دهی جذب شود. در چاپ های بدون آب از یک طرف دیگر روغن سیلیکون میتواند برای اطمینان ازاینکه قسمتهای چاپ نشدنی آغشته به جوهر نشود بکار برده شود. در چاپهای افست لایه ای (فیلم) بینهایت نازک با ضخامت تقریبا 0.5–1.5µm به سطح بستر منتقل میشود . جوهرهای افست از اجزای زیر تشکیل شده اند :

جلا (ورنی ) عامل چسب از رزین سخت 20تا 50 درصد با نسبت زیادی از ته صفحه رزین آلکید 0 ا 20 درصد نسبت 0 تا 30 درصد روغن گیاهی (روغن سویا ،روغن چوب) و همچنین روغن های معدنی 20 تا 40 درصد و سایر وعامل خشک کننده کمتر از 2 درصد
بسته به رنگ نسبت رنگدانه ها (رنگ) بین 10 تا 30 درصد
مواد افزودنی نسبتی تا حدود 10 درصد

طبقه بندی مواد افزودنی عبارتند از :

 • کاتالیزورهای خشک کننده (ترکیبی از کبالت ،منگنز ،و سایر فلزات )
 • موم برای بهبود مقاومت در برابر سایش و ویژگی سرخوردن
 • عامل برای جلوگیری از خشک شدن زود تر از موعد و پوسته شدن در قوطی یا مخزن رنگ
 • روغن سیلیکون برای جوهر چاپ ضد آب افست

به دلیل تعدد موارد الزامات در محصول تکمیل شده چاپ و ماهیت بستر ، درصدمحتوای هر جوهر بطور قابل توجهی با دیگری متفاوت است .

علاوه بر این الزامات خاص جوهر چاپ افست باید در زمان ترکیب جوهر چاپ در نظر گرفته شود.
با جوهرهای چاپ افست موارد زیر دارای اهمیت خاصی هستند:

 • شفافیت بالا ( به دلیل اختلاط کاهشی جوهر با چاپ رویی )
 • ویژگیهای قابلیت چاپ و اجرا در چاپخانه مانند : ویژگی سیالی ،خشک شدن ، براق و شفاف بودن ، قابلیت حل شدن تحت تاثیر محلول رطوبت زا ،مقاومت در برابر سایش ،خاصیت انباشتگی
 • پذیرش چاپ توسط بستر و در رویه چاپ ومناسب برای چاپ مرطوب

برپایه این الزامات تمام طبقه های جوهر چاپ برای چاپ افست قابل پیشنهاد میشوند .

جوهر گراور

تفاوت لازم بین جوهر چاپ گراور با افست در ویسکوزیته (چسبندگی ) آنها ست . گراور به جوهر مایع ((h= 0.05–0.2Pa و حتی تا کمتر از 0.01 p.s نیاز دارد ،تا بتواند حفره ای تشکیل دهنده شکل استوانه ای چاپ گراور را در سرعت بالا را پر کند .واحد مرکب چاپ گراور کوتاهترین واحد مرکب است ( کوتاهترین مسیر برای جوهر از مخزن تا کاغذ در تمام تکنولوژی معمول در چاپ است ) و تنها شامل یک محفظه تغذیه جوهر است که مستقیما صفحه چاپ و تیغه را با جوهر تامین میکند. این یک سیستم بسته است که به یک جوهر دارای چسبندگی پایین اجازه استفاده میدهد.

جوهر گراور در مقایسه با جوهر افست از نظر ترکیب وتولید ساده تر است. طیف وسیعی از جوهرقابل استفاده وجود دارد. برای مثال جوهرهایی برای ایجاد پوششی به ضخامت µm 2 یا جوهرهایی با رنگدانه های خاص فلزی وجود دارد .ترکیبات شیمیایی جوهربه آنها اجازه تنوع کاربردی بیشتری را به دلیل انتقال مستقیم جوهر میدهد . حلال ها هم در گراور بسیار مهم هستند هم برای اطمینان از ویسکوزیته پایین آنها و هم برای اینکه آنها میتوانند غلظت رنگدانه ها و غلظت نوری جوهر را تغییر دهند .

عوامل مهم در انتخاب حلال ها عبارتند از :

 • نقطه جوش
 • عدد تبخیر
 • نقطه اشتعال
 • محدودیت انفجار
 • بو
 • امنیت کار
 • سازش پذیری اکولوژیکی
✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  تفاوت بین چاپ بنر و چاپ پلات در چیست؟

باید برای چاپ نشریه و بسته گراور باید از حلال های کاملا متفاوت استفاده کرد. به این دلیل اینکه الزامات هر بسته بسیار متنوع هستند .

مهمترین حلال ها برای گراور عبارتند از :

 • تولوئن(تولوئن خالص با ترکیب کمتر از 3/0% بنزن )
 • اگزیلن
 • مشتقات نفتی (در بیشتر شرایط بعلت قابلت اشتعال بالا اجازه مصرف ندارد )

تولوئن یک ماده شیمیایی نفتی است که بصورت مایع بیرنگ و اشتعال پذیر بوده و یک حلال ایده آل محسوب میشود. کار فوق العاده ای برای مواد نامحلول که توسط رنگدانه ها احاطه شده انجام میدهد, و می تواند به مقدار زیاد در سیستم احیا به مقدار زیادی بازیافت شود . با کمترین هزینه و انرژی خشک میشود و با قیمت حجم مناسب قابل دسترسی است .

اگزیلن از نظر شیمیایی ارتباط نزدیکی به تولوئن دارد . از آنجائی که کند تر خشک میشود به ندرت در چاپ گراور استفاده میشود.

مهمترین حال ها در چاپ بسته ای گراور عبارتند از :

 • اتانول ( اتیل الکل )
 • اتیل استات ( اتر استیک )
 • آب ( در ارتباط با حلال های آلی ، الکل )

استفاده از جوهر چاپ که بتواند با آب رقیق شود نقش پایین تری را در نشر گراور با تکنولوژی امروزی ایفا میکند . بدلیل الزامات گوناگون چاپ بسته ای گراور (مثلا واکنش با اجزا و تولید بو)حلالهای آلی متنوعی برای تولید جوهر چاپ اگرچه به مقدار کمتری از حلال های اصلی بکار رفته است .

جوهر چاپ فلکسو گرافیک

جوهر چاپ فلکسو گرافیک از نظر ویسکوزیته بسیار شبیه جوهر گراور است .مقدار ویسکوزیته آنها از 0.05 تا 0.5 پاسکال بر ثانیه و ضخامت جوهر آنها 1µmاست . جوهرهای فلکسوگرافیک به صفحه چاپ قابل انعطاف از طریق واحد مرکب که دارای تیغه های محفظه ای با غلتک های صفحه ای منتقل میشود بویژه وقتی که کیفیت بالایی مورد نظر است. تنظیم ویسکوزیته جوهر برای دستیابی به کیفیت بهتر بسیار اهمیت دارد.
شرایط زیر لازم است :

 • عدم فشار جوهر در لبه های برجسته تصویر
 • ضخامت خوب جوهر
 • تقسیم مناسب جوهر
 • پر کردن حفره های غلتک

تعداد رنگدانه های چاپ فلکسوگرافیک به دلیل تنوع کاربرد بسیار زیاد است و مانند چاپ گراور در چاپ فلکسو گرافیک نیز حلال ها نقش مهمی را در چاپ ایفا میکنند.حلال ها بعد از انتقال جوهربه سطح بستر بوسیله گرما بخار شده و تنها یک فیلم از جوهر خشک شده باقی می ماند.خشک شدن واسطه باید با چاپ رنگی اتفاق بیفتد جائیکه چاپ مرطوب بر مرطوب رسوبات جوهر را به واحد مرکب بعدی انتقال میدهد.

حلال های زیر در چاپ فلکسوگرافیک بطور متداول کاربرد دارند:

 • اتیل استات
 • الکل
 • آب ( که گاهی برای چسبندگی بهتر به بستر به آن الکل هم اضافه میکنند )

رنگدانه ها بیشتر به عنوان عامل رنگ مورد استفاده قرار میگیرند. جوهر های حاوی آب در چاپ بسته ای مورد استفاده قرار میگیرند. برای چاپ برچسب از جوهر چاپ یو وی استفاده میشود .

جوهر چاپ حروف چینی

در چاپ حروف چینی که گاهی انجام میشود ویسکوزیته و هر 50 تا 150 پاسکال بر ثانیه است و با اجزای اصلی که رنگدانه های آلیو غیر آلی و جلا دهنده ها هستند بکار میرود . در کاغذ ومقوا فرایند خشک شدن مانند جوهر چاپ افست و از طریق جذب در کنار اکسیداسیون شیمیایی انجام می شود. در زمان چاپ بر روی مواد غیر جاذب مانند کاغذهای شفاف و یا کاغذهای فلزی فرایند خشک کردن از طریق اکسیداسیون با استفاده از جوهر فویل انجام میشود . برای چاپ صفحات روزنامه از با تکنولوژی چاپ حروفچینی جوهر چاپ دارای چسبندگی متوسط استفاده می شود که اجزای اصلی رنگدانه های ارزان کربنی و روغن های معدنی است. اینجا خشک کردن فقط فیزیکی و از طریق جذب جوهر به کاغذ روزنامه صورت میگیرد .

جوهر چاپ پرده ای

در مقایسه با سایر تکنولوژی های چاپ ، چاپ پرده ای بیشترین تنوع کاربرد را با توجه به سطوح بستر ممکن برای آن داراست . به چهار زمینه تولید تقسیم میشود:

 • چاپ پرده ای تجاری برای رسانه های تبیلغاتی
 • چاپ پرده ای ابریشمی به که بر آزایش استجکام ابریشم دلالت دارد
 • چاپ پرده ای صنعتی برای مثال برای بطری ، تیوبی یا جام
 • پردازش های ویژه از قبیل چاپ پارچه یا بر روی صفحه های چاپ شده چرخان مثلا مدارهای الکترونیکی و غیره

همراه کاغذ و مقوا بسترهای ممکن برای این چاپ میتواند پلاستیک، شیشه فلز ، پارچه و غیره نیز باشد . آنها دارای خواص متنوع فیزیکی و شیمیایی هستند به همین دلیل تنوع جوهر در چاپ پردهای زیاد است . در هنگام چاپ بر روی مواد پلاستیکی ترکیبات جوهر چاپ مانند چاپ گراور و فلکسوگرفیک میشود .چسبندگی باید با جوهر ، ضخامت لایه و نرمی صفحه مشبک متناسب باشد . خشک کردن از طریق تبخیر حلالهای سبک و با تامین حوای گرم انجام میشود.برای کاغذ ومقوا ،فلز و سطوح صیقلی پایه جوهر باید روغن یا ورنی باشد. این جوهرها معمولا با فرایندهای اکسیداسیونی خشک میشوند. جوهر یو وی نیز برخی اوقات در چاپ پرده ای بکار میرود این ویژگی چاپ پرده ای است که اینامکان را میدهد تا لایه ضخیمی از جوهر تا 12µm و یا بیشتر راداشته باشد.

جوهر چاپ لفافه ای

چاپ لفافه ای بر تکنولوژی چاپ غیر مستقیم گراور دلالت دارد و بویژه برای چاپ سطوح سخت و غیر مسطح بکار میرود .  تصاویر چاپ شده با از طریق کلیشه گراور به یک پنبه قابل ارتجاع منتقل میشود و سپس چاپ را روی سطح بستر قرار میدهد. جوهر کاربردی کاملا شبیه جوهر مورد استفاده در چاپ پرده ای است با این تفاوت که ویسکوزیته آن کاهش داده شده است. جوهر درصد بالایی از رنگدانه (در حدود 30 درصد) داشته در حالیکه لایه بسیار نازکی قرار است در سطح چاپ قرار گیرد. آنها به دلیل نوع حلال خیلی سریع خشک میشوند . به هر حال بسته به نوع بستر جوهرمتناسب با خواص شیمیایی خشک شدن نیز استفاده میشود. برای هر بستر جوهر خاصی بسته به تنوع سطوح از قبیل چوب  ، لاستیک ، پلاستیک ، چرم ، چرم مصنوعی ، چینی و سطوح پوششکاری شده مورد نیاز است . اغلب دستگاه چاپ باید از لحاظ چسبندگی جوهر بعضی از آزمایشات را انجام دهد.

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  بنر های مناسبتی خوش آمد گویی حجاج

جوهر تکنولوژی چاپ غیر تماسی

الکتروگرافی

در الکتروگرافی مواد رنگی تونر است . تونرها به شکل مایع یا پودری هستند. ذرات تونر به صورت الکترواستاتیک در واحدی به نام درام پر میشوند و با هدایت گر نوری به تصویر منتقل میشوند. انتقال از هدایت گر نوری به بستر از طریق نیروی الکترواستاتیک انجام میشود. متداول ترین استفاده این چاپ در دستگاههای کپی و پرینترهای الکترفتوگراف هستند. تونرهای پودری بوسیله گرما (غلتک های داغ ) و فشار بر سطح کاغذ قرار گرفته و فیکس میشوند. در سیستم های دوقطعه ای امروزی تونر از طریق حمل کننده های مغناطیسی ذرات در غلتک ظاهر کننده توسط یک غلتک مغناطیسی چرخان نگه داشته شده اند منتقل میشود .ذرات تونر پر شده و به انتقال دهنده ها میچسبد .ترکیب تونر و حمل کننده (developer) یا ظاهر کننده نامیده میشود. تونر مصرفی است اما در حالیکه حمل کننده یک ماده مصرف پذیر است و در سیستم تغذیه جوهر باقی میماند . تونر ها با تمام پارامترهای فرایند های ابزارهای کپی و چاپگرها سازگار شده اند. تونرهای خشک رنگی (تونرهای پودری) نمیتوانند با یکدیگر ترکیب و تن رنگ جدیدی را پدید آورند . تونرهای خشک اغلب در فرایند سنگ زنی مذاب جاییکه ذرات تونر در شکل منظم یا نامنظم بدست می آید.

در یک شیوه مدرن سنتز مستقیم شیمیایی (فرایند پلیمریزاسیون است که درآن از شکل دایره ای ذرات و حتی ابعاد آن اطمینان حاصل میشود . ضخامت لایه تونر خشک پس از انتشار و ثبات بر روی کاغذ 6–15 µm است .در این نوع چاپ تنوع مواد برای چاپ در مقایسه با چاپ افست محدود است . تونرهای مغناطیسی یک قطعه ای شبیه آنچه در نوع دوقطعه ای شرح دادیم هستند بجز خود تونرها که درون خود حاوی مواد مغناطیسی بنام دی اکسید آهن هستند . این ذرات تونر درشت تر بوده و ابعادی حدود 12–20 µm دارند .تونرهای مناسب با تعداد محدودی رنگ برای چاپهای رنگی قابل تولید است . اگر دی اکسید آهن نسبت زیادی از حجم تونر را به خود اختصاص دهد دستیابی به رنگهای روشن یا نیم شفاف مشکل میشود . تونرهای یک قعه ای الکتراستاتیک نیازی به ذرات حمل کننده ندارند ذرات تونر توسط میدان های الکترواستاتیک کنترل شده ،حمل میشوند. این ذرات تونر نسبتا با سرعت کمتری مورد استفاده قرار میگیرند. در تونرهای مایع مواد رنگی یا رنگدانه ها در پایه ای از مایع هستند . انتقال ذرات بارگیری شده در استوانه از طریق نیروی الکتریکی در میدانهای فعال صورت میپذیرد. غلظت تونر تقریبا 5% و باید برای چاپ افزایش یابد برای نتیجه ایده آل ذرات تونر باید به کاغذ برسند به نحوی که پایه مایع از ترکیب حذف شود .ذرات تونر مایع(با ابعاد حدود 1–2 µm) از تونر پودری خشک ریز تر هستند که همین بزرگترین مزیت آنها بشمار میرود . ذرات ریزتر به ایجاد لایه نازک تر و شفافیت بیشتر کیفیت تصاویر کمک میکند. رنگهای ویژه از طریق ترکیب بدست می آید و از این لحاظ تونر مایع شباهت کمتری به تونر های پودری دارد . در مقایسه با تونرهای پودری آنها در تولید و فرآیند آسان نیستند. نوعاً ویسکوزیته آنها تقریبا 15 میلی پاسکال برثانیه است .

جوهر افشان

جوهرهای افشان ویسکوزیته پایین در حدود 1 تا 30 میلی پاسکال بر ثانیه دارند. رنگها و رنگدانه بیشتری بکار میبرند . جوهرباید بخوبی فیلتر شده باشد بطوریکه توده ها و یا ناخالصی های کانالهای ریز و نازل های سر چاپگر را مسدود نکند. بسته به تکنولوژی و موادی که باید چاپ شود انتقال دهنده های مختلف محلولها به شرح زیر استفاده میشود:

 • جوهر افشان در موقع درخواست
 • جوهر افشان حرارتی
 • جوهر افشان پیزو : آب ، روغن موم های ذوب شده برای جوهرهای مذاب (جامد در دمای اتاق )
 • جوهر افشان مستمر : آب و MEK(متیل اتیل کتون )

بدلیل چسبندگی کم جوهر نتیجه چاپ بستگی به سطح بستر دارد . جوهرها در سطوح غیر جاذب یا خیلی شفاف تمایل به برش یا نفوذ دارند . قطرات رنگهای مختلف میتواند به همدیگر تداخل پیدا کنند. علاوه بر این بستر شکل هندسی خود را به دلیل نسبت بالای مایع ( 90 تا 95درصد )بصورت ( شکل موجی ) تغییر میدهد مشکلات فوق الذکر برای اکثر سطوح دارای پوشش خاص حل شده است . این پوشش ها در مایع جمع شده و از هم پاشیدن شکل آنها جلوگیری میکند. لایه جوهر با جوهرهای چرب یا متیل اتیل کتون بسیار نازک(<0.5µm) هستند. جوهرهای مذاب و یو وی لایه های نسبتا نازک کمتر از 10µm تشکیل میدهند چون به سختی حاوی هر مایعی هستند .

price

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بله
خیر
از ارسال بازخورد شما برای ارتقای کیفیت مطالب سپاسگزاریم 🌹🙏
 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 25 فروردین 1395
 • 1232 بازدید
 • بروزرسانی : 12 آبان 1402

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 
×