روز اسکان بشر

دلایل نامگذاری روز جهانی اسکان بشر 12 مهرماه (4 اکتبر )

اولین دوشنبه ماه اکتبر را سازمان ملل متحد، روز جهانی اسکان بشر نام گذاری کرده است. این روز سرآغاز ماهی است که “اکتبر شهری” نام گرفته است؛ یک ماه برای رویدادها و فعالیت های متنوع جهت افزایش آگاهی، ارتقاء سطح مشارکت، بسط دانش و متعهد کردن جامعۀ بین المللی به سوی یک ” دستورکار شهری جدید” برای آیندۀ شهری بهتر

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  11 اکتبر - روز جهانی دختر
  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 دی 1397
  • 225 بازدید

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 
Translate »
بستن
مقایسه