به تکامل منطقی دخیره سازی متن و تصویر به صورت دیجیتال چاپ بر اساس نیاز و یا (P.O.D) گفته می شود ، شاید هر ناشری نگرانی های زیادی نسبت به فروش نداشتن کتاب و زیاد آمدن آن و به واقع انبار شدن محصول داشته باشد، روش چاپ بر اساس نیاز موجب انقلابی عظیم در صنعت […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 6 دی 1395