در ایران، روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند “روز ‌درختکاری‌” است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آبان 1397
Translate »