نظر سنجی


  نام و نام خانوادگی ( اختیاری) :
  عنوان سفارش :
  - میزان رضایت شما از کیفیت چاپی :ضعیفمتوسطخوبعالی
  - میزان رضایت شما از زمان تحویل : ضعیفمتوسطخوبعالی
  - میزان رضایت شما از قیمت : ضعیفمتوسطخوبعالی
  - میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی پرسنل : ضعیفمتوسطخوبعالی
  - آیا خریدهای بعدی خود را از این مجموعه انجام خواهید داد؟بلهخیر
  - از چه طریق با مجموعه ما آشنا شدید : جست و جوی گوگلسایتمعرفی آشنایانبروشور و کاتالوگتبلیغات محیطیرسانه های اجتماعی- سایر موارد
  - راهکار ، پیشنهاد یا انتقاد :