• تماس: 32347943 - 07138329905
  • ایمیل:goldenservices.ir@gmail.com
  • ساعت کاری: 09:00-14:00 الی 19:00-16:00

فرم نظر سنجی

فرم نظرسنجی از خدمات سرویس های طلایی شیراز

نام محصول :
- میزان رضایت شما از کیفیت چاپی :ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از زمان تحویل : ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از قیمت : ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی پرسنل : ضعیفمتوسطخوبعالی
- آیا خریدهای بعدی خود را از این مجموعه انجام خواهید داد؟بلهخیر
- از چه طریق با مجموعه ما آشنا شدید : جست و جوی گوگلسایتمعرفی آشنایانبروشور و کاتالوگتبلیغات محیطیرسانه های اجتماعی- سایر موارد
- راهکار ، پیشنهاد یا انتقاد :