۱۷
اردیبهشت

ساخت تیزر های تبلیغاتی

http://www.tmediaa.com/wp-content/uploads/2013/11/fx.jpg

طبق قوانین مصوب شورای قیمت‌‌گذاری و سازماندهی تولیدات سمعی و بصری اندیشه پارسی تعرفه‌های تولید تیزر های تبلیغاتی در کلیه دفاتر وابسته به این سازمان به شرح ذیل می‌باشد.
کلیه دفاتر وابسته به کانون موظفند قراردادهای تولید پیام‌های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی را طبق فرم قرارداد سازمانی و با تعرفه‌های سال 92 به شرح ذیل طراحی و تولید نمایند. تعرفه‌ها بر اساس درجه‌بندی کیفی کلاس‌های A،B،C و با شرایط تکنیکی ذیل قابل اجرا خواهد بود.

ضریب تعرفه تیزرهای چند قسمتی برای 2 اپیزود 1.7 و برای 3 اپیزود 2.4 محاسبه خواهد شد.

تعرفه ساخت تیزر های موشن گرافیک و اطلاع رسانی

زمان تولید: استاندارد حرفه ای تولید 9 روز (کیفیت) – حداقل زمان تولید 4 روز (کمیت)

تعرفه تولید: از پایه 2.700.000 تومان

شرایط و توضیحات کیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 50 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر به‌صورت تک قسمتی و با ساختار موشن گرافیک 2بعدی یا سه بعدی تولید خواهد شد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیک آرشیوی
4. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما
تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی کلاس C

زمان تولید: استاندارد حرفه ای تولید 17 روز (کیفیت) – حداقل زمان تولید 6 روز (کمیت)

تعرفه تولید: از پایه 7.300.000 تومان

شرایط و توضیحات کیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 50 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر به‌صورت تک قسمتی و با ساختار رئال و یا انیمیشن سه بعدی می‌باشد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیک آرشیوی
4. استفاده از فیلم نامه نویس،کارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
5. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما
تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی کلاس B

زمان تولید: استاندارد حرفه ای تولید 26 روز (کیفیت) – حداقل زمان تولید 10 روز (کمیت)

تعرفه تولید: از پایه 15.500.000 تومان

شرایط و توضیحات کیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 50 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر می‌تواند به صورت سریالی و یا تک قسمتی باشد.
3. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد با شرایط تصویری مناسب
4. استفاده از گوینده حرفه‌ای، ساخت موزیک و یا اجرا به صورت تیزر موزیکال
5. ساختار تیزر می‌تواند به صورت انیمیشنی 2 یا 3 بعدی، رئال و یا تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) باشد.
6. استفاده از فیلم نامه نویس، کارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
7. طراحی کانسپت، استوری بورد و انیماتیک حرفه ای
8. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
9. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما
تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی کلاس A ( درجه یک اروپایی )

زمان تولید: از زمان پایه 55 روز

تعرفه تولید: از 53.000.000 تومان به بالا

شرایط و توضیحات کیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 50 ثانیه متغییر می باشد.
2. رعایت اصول و شرایط طرحICE به صورت فیلم سریالی و یک تک قسمتی
3. ساختار تیزر به صورت تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) و با استفاده از جلوه‌های ویژه سینمایی ‌می‌باشد.
4. رعایت سطح کیفی بین المللی تولید تیزرهای تبلیغاتی
5. استفاده از یک یاچند گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
6. طراحی شخصیت کارتونی، موزیک سازمانی و یا شعار
7. ساخت موزیک و در صورت موزیکال بودن تیزر استفاده از خواننده حرفه‌ای
8. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد به تناسب شرایط محصول و ایده‌های تصویری پر حجم
9. طراحی کانسپت، استوری بورد و انیماتیک حرفه‌ای
10. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
11. بررسی‌آماری نتایج تبلیغاتی تیزر و ایجاد اصلاحات مفید بعد از ارزیابی اولیه
12. استفاده از فیلم نامه نویس، کارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
13. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

قیمت طراحی مالتی مدیا
تعرفه قیمت طراحی مالتی مدیا
•هزینه ساخت تیزر اینترو ورودی استاندارد ۲۰ ثانیه ای مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•هزینه ساخت تیزر اینترو ورودی حرفه ای ۲۰ ثانیه ای مبلغ ۳۵۰۰/۰۰۰ تومان
•هزینه طراحی مالتی مدیا حداکثر ۲۰ صفحه استاندارد مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•هزینه طراحی مالتی مدیا حداکثر ۲۰ صفحه حرفه ای مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•هر زبان اضافه پکیج استاندارد مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ تومان
•هر زبان اضافه پکیج حرفه ای مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•طراحی سه بعدی و انیمیشن محصولات پکیج استاندارد مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•طراحی سه بعدی و انیمیشن محصولات پکیج حرفه ای مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی شهری
•تیزر تلویزیون شهری گرافیک انیمیشن استاندارد ۱۲ ثانیه مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیون شهری گرافیک انیمیشن حرفه ای ۱۲ ثانیه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری استاندارد ۱۲ ثانیه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری حرفه ای ۱۲ ثانیه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی
•تیزر تلویزیونی گرافیک انیمیشن استاندارد با گویندگی ۲۰ ثانیه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیونی گرافیک انیمیشن حرفه ای با گویندگی ۲۰ ثانیه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیونی رئال با بازیگر استاندارد با گویندگی ۲۰ ثانیه مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•تیزر تلویزیونی رئال با بازیگر حرفه ای با گویندگی ۲۰ ثانیه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تعرفه قیمت ساخت کلیپ تبلیغاتی
•کلیپ تبلیغاتی گرافیک انیمیشن استاندارد ۵ دقیقه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•کلیپ تبلیغاتی گرافیک انیمیشن حرفه ای ۵ دقیقه مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری استاندارد ۵ دقیقه مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری حرفه ای ۵ دقیقه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تعرفه قیمت ساخت فیلم خط تولید
•فیلم خط تولید تصویربرداری استاندارد با گویندگی ۱۰ دقیقه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•فیلم خط تولید تصویربرداری حرفه ای با گویندگی ۱۰ دقیقه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تعرفه قیمت عکاسی صنعتی
•عکاسی صنعتی محصولات استاندارد استودیو حداقل ۱۰ عدد هر عدد مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ تومان
•عکاسی صنعتی محصولات خاص استودیو حداقل ۵ عدد هر عدد مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ تومان
•عکاسی صنعتی از کارخانه و خط تولید پروژه ای استاندارد ۱ روز مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
•عکاسی صنعتی از کارخانه و خط تولید پروژه ای حرفه ای ۲ روز مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

price