نظر سنجی


نام و نام خانوادگی ( اختیاری) :
عنوان سفارش :
- میزان رضایت شما از کیفیت چاپی :ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از زمان تحویل : ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از قیمت : ضعیفمتوسطخوبعالی
- میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی پرسنل : ضعیفمتوسطخوبعالی
- آیا خریدهای بعدی خود را از این مجموعه انجام خواهید داد؟بلهخیر
- از چه طریق با مجموعه ما آشنا شدید : جست و جوی گوگلسایتمعرفی آشنایانبروشور و کاتالوگتبلیغات محیطیرسانه های اجتماعی- سایر موارد
- راهکار ، پیشنهاد یا انتقاد :